กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สถานที่ติดต่อ : ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

 


ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ชื่อบริษัท :
ข้อความ :