กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สถานที่ติดต่อ : ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200ชื่อ-นามสกุล : ข้อความ :
 
อีเมล์ :
 
โทรศัพท์ :
 
ชื่อบริษัท :