คำถาม 1
เรื่อง :
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รายละเอียด :
สามารถหาได้จากที่ใด
ชื่อผู้ถาม :
( 10.0.2.69 )
อีเมล์ผู้ถาม :
วันที่ถาม :
2009-05-01 16:13:06
  คำตอบ
สามารถ download ได้ ทาง website www.moi.go.th รายการ "ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย" เข้าหัวข้อ user -> download ซึ่งในหน้าแรกมีคำอธิบายแนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้อ่านค่ะ
 

  คำถาม 2
เรื่อง :
การจัดหาคอมพิวเตอร์ของสำนักงานจังหวัดต้องผ่านความเห็นชอบหรือไม่
รายละเอียด :
ชื่อผู้ถาม :
( 10.0.2.69 )
อีเมล์ผู้ถาม :
วันที่ถาม :
2009-05-01 16:08:25
  คำตอบ
ต้องให้ ceo จังหวัดเห็นชอบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ ก่อนแล้วส่งเข้าคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ศสส.สป.เป็นฝ่ายเลขา เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แล้วจึงสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
 

     

หน้า » [ 1