แผนปฏิบัติการ Action Plan ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่