การประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากรของ ศสส.สป. ประจำปี ๒๕๕๙
    
 
การประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากรของ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี

แผนที่โรงแรมเอเชีย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


 
Date
23/06/2016